MLADINSKA PREMIERA: KAM ZA VRAGA GREMO?

25.MAREC OB 19.00
pred KULTURNIM DOMOM

Režija: Brigita Bedek, Natalija Novak

VABLJENI!