3.december ob 19.00
DAN ODPRTIH VRAT 2018 – OBČ(N)I (I)ZBOR, izbor
igralca leta in podelitev RADEGA

Premiera: BI SE GNETLI NA TEJ METLI, otroška predstava
Sobota, 15.12. 2018 ob 17.00
Otroška gledališka skupina ZVERRINICE
OTROŠKI in CICI abonma
17. 12. 2018
9.30 -1.in 2.razred
18. 12. 2018
9.00 – VRTEC, VDC
10.00 – 3. in 4. razred, PŠ Svibno
Premiera: 7 KUR IN LISICA, otroška matineja
23. 12. 2018 ob 10.00
Gledališka skupina KURE
26. 12. 2018 ob 10.00
Proslava na trgu pri spomeniku
Mladinska skupina MAČKONI
GOSTOVANJA:
SNEGULJČICA
16. 12. 2018, VRBA pri Žalcu/izmenjava
Vabljeni!