10.marec 2020 

CICI IN OTROŠKI ABONMA

Grdi raček, v izvedbi PŠ Svibno

REŽIJA: Jolanda Mohar

9.30 – VRTEC, 1.a,  balkon-VDC

10.15 -2.a, 2.b,3.a,4.a,4.b   

 

12.marec ob 18.00

OBČNI ZBOR Gledališkega društva Radeče

DOM KULTURE

 

13.marec 2020 ob 17.00

 PREMIERA otroške PREDSTAVE:  

Mali princ, v izvedbi cici skupine ZVERRINICE

REŽIJA: Klemen Nikolič in Brigita Bedek

 

14.marec  GLEDALIŠKI DAN 2020

9.00-Mali princ, cici skupina ZVERRINICE

9.45-Spim lahko tudi jutri, otroška skupina SOKOLI

10.15-Grdi raček, gledališki krožek PŠ Svibno

Selektor: Miha Golob

 

21. marec 2020 ob 18.00

PREMIERA MLADINSKE PREDSTAVE:

Urška Arnšek: INDIGO

MLADINSKA  skupina Gled.društva -MAČKONI

Režija: Natalija Novak

 

23. marec 2020

MLADINSKI ABONMA

Urška Arnšek: INDIGO

9.10-5.a,5.b,6.a,6.b razred, balkon -VDC

10.20-7.a,7.b,8.a,8.b,9.a,9.b razred

Mladinska  skupina Gled.društva -MAČKONI

Režija: Natalija Novak

 

23.marec 2020 ob 19.00

DENAR Z NEBA

Teater RAJHENBURŠKI

Režija: Margareta Marjetič

Abonma odrasli in za izven , Vstopnina: 10€

 

*****************************************************

 

GOSTOVANJA:

6.marec 2020 ob 19.00

Gostovanje  komedije 

A.T.Linhart:  MICKA SE MOŽI

Odrasla skupina Gled.društva 

Režija: Katja Čeč

Telovadnica PŠ Svibno, Svibno