Vsi članki o našem gledališkem ustvarjanju so objavljeni v Posavskem obzorniku, Radeškem utripu, E-posavju in Dolenjskem listu.